Stichting Hendrick Avercamp

“De bevordering va de schaatssport in de ruimste zin des woords, door de exploitatie van het terrin van de Middelburgse Ysclub gedurende de periode, dat daarvan door de Ysclub voor de schaatssport geen gebruik van wordt gemaakt [..], een en ander in de ruimste zin des woords.”
Neem contact op

OVER DE STICHTING

Logo Stichting Hendrick Avercamp
1939 – de Middelburgse IJsclub wordt opgericht. 

1953 – er wordt voor het eerst gesproken over het realiseren van een ijsbaan aan de Breeweg in Middelburg.

1956 –  De ijsbaan aan de Koninginnelaan wordt geopend.

juni 1959 – De ijsbaan de krijgt functie van camping en verpacht het ijsclubbestuur de exploitatie aan een pachter, tevens beheerder van het terrein.

13 december 1968- De Stichting Hendrick Avercamp is op  opgericht door zeven leden van de Middelburgse IJsclub met als doel, aldus de statuten van destijds:

De bevordering van de schaatssport in de ruimste zin des woords, door de exploitatie van het terrein van de Middelburgse IJsclub gedurende de periode, dat daarvan door de IJsclub voor de schaatssport geen gebruik wordt gemaakt alsmede door de exploitatie van de daaraan verbonden accommodatie gedurende het gehele jaar, een en ander in de ruimste zin des woords. 

De middelen van de stichting bestonden bij oprichting uit vijfentwintig gulden en hetgeen de stichting uit de revenuen van haar bezittingen of uit andere hoofde zou verkrijgen. Aan het bestuur, dat bij oprichting bestond uit 4 leden, werd opgedragen “het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting”.

De doelstellingen van de stichting zijn in de loop van de tijd wat aangepast. Deze geven nog steeds blijk van de historische band met de schaatssport, maar zijn verruimd:

– het bevorderen van de schaatssport en van andere sporten in Middelburg en omgeving;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van haar vermogen om sportieve evenementen en individuele talentvolle sporters in financieel opzicht te ondersteunen.

Wie financieert de stichting?

Door de verkoop van de grond van de camping / ijsbaan in 2008, beschikt de Stichting Hendrick Avercamp over een vermogen, dat wordt beheerd door het bestuur van de stichting.

Het rendement dat dit vermogen oplevert, wordt besteed aan activiteiten die aansluiten op de doelstellingen van de stichting. Er is dus geen externe partij die de stichting van subsidie voorziet; de stichting is zelf-voorzienend.

Waarom geven jullie financiele ondersteuning?

Het doel van de stichting is van oudsher om schaatssport en andere sporten in en om Middelburg te bevorderen.
Met het verdwijnen van de schaatsbaan zelf tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van haar vermogen om sportieve evenementen en individuele talentvolle sporters in financieel opzicht te ondersteunen.

Kan iedereen subsidie krijgen?

Onderbouwde aanvragen voor donaties en subsidies, in principe tot een maximum van € 10.000 per activiteit per jaar, kunnen via het aanvraagformulier worden ingediend.

De vereisten kun je vinden op de aanvraagpagina.

Voor de historie van de Stichting Hendrick Avercamp moeten we ook teruggaan naar de historie van de Middelburgse IJsclub.
Voordat er in Middelburg een schaatsbaan kwam, werd er vooral geschaatst op de Middelburgse vesten en ondergelopen weilanden. In 1939 werd de Middelburgse IJsclub opgericht.

Eind 1953 wordt voor het eerst gesproken over het realiseren van een ijsbaan aan de Breeweg in Middelburg. Er worden plannen ontwikkeld voor een baan die voldoet aan alle internationale eisen, met een hardrijbaan van 400 meter, een kunstijsbaan van 50 meter lang en 11 meter breed, een “krabbelbaan” en een ijshockeybaan van 60 meter lang en 26 meter breed.

Eind 1956 opent de ijsbaan aan de Koninginnelaan. In juni 1959 krijgt de ijsbaan de functie van camping en verpacht het ijsclubbestuur de exploitatie
aan een pachter, tevens beheerder van het terrein. Dit werd enerzijds gedaan om de exploitatie van de ijsclub gezond te houden, maar anderzijds ook uit ideële overwegingen. Middelburg bezat nog geen kampeerterrein, en dit terrein bevond zich in de nabijheid van de stad.

De Stichting Hendrick Avercamp is op 13 december 1968 opgericht door zeven leden van de Middelburgse IJsclub met als doel, aldus de statuten van destijds:
de bevordering van de schaatssport in de ruimste zin des woords, door de exploitatie van het terrein van de Middelburgse IJsclub gedurende de periode, dat daarvan door de IJsclub voor de schaatssport geen gebruik wordt gemaakt alsmede door de exploitatie van de daaraan verbonden accommodatie gedurende het gehele jaar, een en ander in de ruimste zin des woords.

De middelen van de stichting bestonden bij oprichting uit vijfentwintig gulden en hetgeen de stichting uit de revenuen van haar bezittingen of uit andere hoofde zou verkrijgen. Aan het bestuur, dat bij oprichting bestond uit 4 leden, werd opgedragen “het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting”.

Achtereenvolgende beheerders pachtten het terrein dat ’s winters dienst deed als ijsbaan en ‘s zomers als camping. In 2008 ging de camping definitief dicht en werd de grond verkocht aan een projectontwikkelaar, die er zomerhuisjes en een camperplaats realiseerde.

Hendrick_Avercamp

Hendrick Avercamp

Avercamp werd geboren in Amsterdam maar verhuisde op eenjarige leeftijd met zijn ouders naar Kampen. Zijn vader was apotheker. Van moederskant was hij een kleinzoon van de geleerde Petrus Meerhoutanus. Avercamp was doofstom. Hij kreeg de bijnaam de Stomme van Kampen. Zijn moeder gaf hem les in schrijven, maar tekenen lag hem beter. Hiermee uitte hij zijn gevoelens.

Toen hij 12 jaar was, begon Avercamp met lessen in de tekenkunst bij een arme tekenaar. Deze overleed tijdens een pestplaag, net als zijn vader (1602) en zijn broer. Op zijn 18e ging Avercamp naar een oom van moederskant in Amsterdam. Daar ging hij in de leer bij onder anderen de Deense historieschilder en portrettist Pieter Isaacsz (1569-1625). In Amsterdam maakte Avercamp kennis met het werk van Vlaamse schilders onder wie Gillis van Coninxloo en Pieter Bruegel de Oude. Avercamp ging zich toeleggen op het schilderen van ijsgezichten. Vermoedelijk in 1607 ging Avercamp terug naar Kampen. Hier bleef hij werken tot zijn dood in 1634, op 49-jarige leeftijd.

Een selectie de activiteiten die Stichting Hendrick Avercamp de afgelopen jaren heeft ondersteund en mede mogelijk heeft gemaakt:

Zeeland Houdt van Schaatsen

‘Zeeland houdt van schaatsen’ brengt sport en welzijn onder de aandacht van de Zeeuwen en heeft een maatschappelijk betrokken achtergrond. De winterse sfeer op de ijsbaan zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid.
schellachonwheels

Schellach on wheels

Dit evenement is een aantal keren in Domburg georganiseerd, en heette voorheen “Domburg on Wheels”. Sinds de editie van 2011 start en eindigd dit evenement in Schellach, en is dan ook vernoemd.

Deze skeeler-koers wordt in verschillende afstanden gereden, en is bezocht door de top van Nederland en Belgie.

Sporthal-Nassaulaan-foto-OZ

Sporthal Middelburg

In 2016 is de sporthal in Middelburg met behulp van Stichting Hendrick Avercamp opnieuw in gebruik genomen als skeelerhal.

 

De hal aan de Nassaulaan zal niet alleen worden gebruikt door Skeeleraars, maar ook de University College Roosevelt gaat gebruik maken van de sporthal, evenals de Black Sheep Honey Rollers.

drie_heren

Hans Rijkse

Voorzitter

Bart de Graauw

Bestuurslid

Leo Zuidweg

 Penningmeester, Secretaris

Organiseert u zelf een evenement, en wilt u hiervoor een donatie van onze stichting aanvragen? 

Voor overige vragen kunt u het contactformulier gebruiken.